des sin die Buwe...

Benjamin Krill

 

 

"De Erbsegässer"

 

Geschwätz, Trummelkischd, Geschärr, Ukulele, Waschbrett, Rassel, Kazoo unn alles, was mer esse kann.


FElix Seeger

 

 

"Die Faszination des Kaputten"

 

Geschwätz, Gidarr, Kazoo, Nasefleet, Dubbeglas

Björn Wilding

 

 

"De Kisseschlachtveschlofer"

 

 

Geschwätz, Gidarr, Kazoo, Mundhaar-Monika

Max Keil

 

 

"De Keiler" odder "De Stresel"

 

Brummelbass, Schorleständer, Flubbe Geschwätz unn onnere Kees

Uuuuuuh...do sin se die Stärkschde vun de Thek. Wenn die e Fraa siehn die was is, do werd stets draa gefeecht!!!